Thông báo tổ chức đấu giá cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG (WASE)
(Căn cứ theo Văn bản số 651/BXD-QLDN ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Bộ Xây dựng)
 
1. Cổ phần được chào bán: Cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG (WASE)
  • Địa chỉ CTCP Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  • Vốn chủ Điều lệ: 8.000.000.000 đồng
2. Số lượng cổ phần chào bán:          200.000 cổ phần
3. Hình thức đấu giá:                        Đấu giá theo 01 lô duy nhất toàn bộ số cổ phần chào bán
4. Mệnh giá:                                    10.000 đồng/cổ phần
5. Giá khởi điểm:                              27.300 đồng/cổ phần
6. Điều kiện tham dự đấu giá:           Tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Cầu Đồng Nai
7. Tổ chức sở hữu cổ phần được chào bán và Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam
8. Địa điểm nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá:

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

          Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 38432530
Chi nhánh Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh:
          Địa chỉ: Lầu 4, Khu A Tòa nhà WASECO, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08 3 8489432
Download tại website: www.viwaseen.com.vn
9. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
Từ ngày 09 tháng 4 năm 2015 đến  ngày 15 tháng 4 năm 2015 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 15h30 các ngày làm việc).
Địa điểm làm thủ tục đăng ký:
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP               
Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 38432530
Chi nhánh Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Lầu 4, Khu A Tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08 3 8489432
       *   Thông tin tài khoản nhận tiền đặt cọc và tiền bán cổ phần:
Số tài khoản: 10201.000000.1104
Chủ tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội
 
10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các địa điểm nêu tại mục 10 ở trên, chậm nhất 15h30 ngày 15 tháng 4 năm 2015.
 
11. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
            Thời gian tổ chức đấu giá: 9h30 ngày 17 tháng 4 năm 2015
            Địa điểm tổ chức đấu giá:
            TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
             Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội
 
12. Tài liệu gửi kèm gồm: 
Quy chế Đấu giá                            TẢI VỀ