Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
 
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP  xin thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE) được tổ chức ngày 7/4/2015 tại trụ sở Trụ sở Tổng công ty - Số 52 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội như sau:
 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá:            200.000 cổ phần.
 2. Mệnh giá:                                              10.000 đồng/ cổ phần
 3. Giá khởi điểm:                                       27.300 đồng/ cổ phần
 4. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia:
  1. Cá nhân trong nước                  : 02
  2. Tổ chức trong nước                  : 01
  3. Cá nhân nước ngoài                  : 0
  4. Tổ chức nước ngoài                  : 0
 5. Tổng số cổ phần đăng ký mua:              : 600.000 cổ phần
 6. Tổng số cổ phần đặt mua hợp lệ           :  400.000 cổ phần
 7. Mức giá đặt mua cao nhất                     : 27.400 đồng/ cổ phần
 8. Mức giá đặt mua thấp nhất                    : 27.300 đồng/ cổ phần
 9. Mức giá đặt mua thành công:                :  27.400 đồng/ cổ phần
 10. Số lượng nhà đầu tư trúng đấu giá        : 01 nhà đầu tư

Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn từ ngày 21/04/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/04/2015.

Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản cho:

 • TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
 • Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Số tài khoản: 10201.000000.1104
 • Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội
 • Nội dung chuyển tiền: họ tên/tổ chức; số CMTND/ĐKKD thanh toán tiền mua trúng đấu giá cổ phần CTCP Tư vấn cấp thoát nước và môi trường.

        (Phí chuyển khoản do nhà đầu tư thanh toán)

​Chi tiết tại BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ