Thông báo Bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VIWASEEN - TÂY BẮC
 
Tiếp theo thông báo tạm hoãn nhận đăng ký tham dự và tổ chức đấu giá của Tổng công ty vào ngày 15/12/2015, Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (“Tổng công ty”) xin trân trọng thông báo việc tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty như sau:

1. Cổ phần được chào bán: Cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VIWASEEN - TÂY BẮC

  • Địa chỉ đăng ký trụ sở chính: Số 1 đường Lò Văn Giá, Tổ 2, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La

  • Địa chỉ giao dịch: Số 144, đường Trường Chinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

  • Vốn Điều lệ đăng ký: 150.000.000.000 đồng

  • Vốn điều lệ thực góp: 147.689.500.000 đồng

2. Số lượng cổ phần chào bán:           4.200.000 cổ phần

3. Mệnh giá:                                      10.000 đồng/cổ phần

4. Loại cổ phần:                                CP phổ thông, tự do chuyển đổi

5. Hình thức đấu giá:                         Đấu giá theo 01 lô duy nhất toàn bộ 4.200.000 cổ phần

6. Giá khởi điểm lô cổ phần:             42.840.000.000 đồng

7. Tổ chức tư vấn:                          Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội

8. Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá: trước 10h00 ngày 21/12/2015

9.  Địa chỉ nhận đăng ký tham gia đấu giá:

  • Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP                      

   Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 38432530

      Xin download tài liệu có liên quan tại website: www.viwaseen.com.vnwww.ssi.com.vn.

10.  Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt cọc bằng 20% giá khởi điểm lô cổ phần trước 10h00 ngày 21/12/2015 vào tài khoản:

  • Số tài khoản: 10201.000000.1104

  • Chủ tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

  • Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội

11.  Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: trước 10h00 ngày 22/12/2015 tại các địa điểm nhân đăng ký tại mục 9

12. Tổ chức đấu giá:

  • Thời gian: 10h30 sáng ngày 22/12/2015

  • Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

13. Tài liệu gửi kèm gồm: 

- Chi tiết Thông báo:     TẢI VỀ

- Bản sửa đổi Quy chế đấu giá:  TẢI VỀ

 Quy chế Đấu giá ban hàng theo QĐ 985a/QĐ-CTN ngày 09/12/2015                           TẢI VỀ