Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty kiểm tra tiến độ DACN Khu Đô thị công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương

 
Ngày 27/3/2014, ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã tới kiểm tra tiến độ gói thầu BDWS-05: Dự án cấp nước Khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước tỉnh Bình Dương.
 
 
Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã nghe Ban điều hành dự án báo cáo tình hình triển khai các hạng mục công trình của dự án. Theo kết quả báo cáo, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các hạng mục thi công  đều xong trước tổng tiến độ được duyệt; công tác xây dựng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng. 
 
Ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành dự án và các đơn vị thi công (Công ty WASECO, VIWASEEN.11, VIWASEEN.14 và CN HCM) và đề nghị Ban điều hành dự án, lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật, công nhân các đơn vị thi công tiếp tục duy trì tiến độ thi công các hạng mục; đảm bảo điều kiện an toàn, các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát, quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự án theo tiến độ 14 tháng.
 
Project Information:
 
1. Project Name:     Contract Package BDWS-05 under  Vietnam Urban Water Supply and Wastewater Project, My Phuoc Urban and Industrial Water Supply Sub-Project, Binh Duong province
 
2. Employer: Binh Duong Water Supply Sewerage Environment Co., Ltd.
 
3. Engineer: EXP International Services Inc
 
4. Contractor: Vietnam Water and Environment Investment Corporation (VIWASEEN)
 
5. Funded by: World Bank
 
6. Contract time: 14 months
 
7. Scope of works
 
- Construction of Water Treatment Plant with capacity of 30,000m3/day including: mixing tank, sedimentation tank, filtration tank, clear water tank with capacity of 10,000m3/day, clear water pumping station;
 
- Construction and improvement of Boosting Pumping Station MP3-2 including 03 pumps with capacity of 500m3/h, H=15m
 
- Supply and installation of clean water transmission mains, including:
  + Ductile iron pipeline DN1000: 4,469m
  + Ductile iron pipeline DN800: 7.974m
  + Ductile iron pipeline DN600: 9.305m
  + Ductile iron pipeline DN400: 4.104m
  + uPVC and HDPE mains from DN50 to DN200;