Thông báo bán đấu giá cổ phần của TCT VIWASEEN tại Công ty CP Bình Hiệp

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH HIỆP
(Căn cứ theo Văn bản số 1325/BXD-QLDN ngày 13 tháng 06 năm 2014 của Bộ Xây dựng)
 
1. Cổ phần được chào bán: Cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH HIỆP
  • Địa chỉ CTCP Bình Hiệp: A6 – A7 KDC Kênh Bàu, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Vốn điều lệ CTCP Bình Hiệp: 15.000.000.000 đồng
2. Số lượng cổ phần chào bán:          415.000 cổ phần (tương đương 27,67% Vốn điều lệ)
3. Hình thức đấu giá:                        Đấu giá theo 01 lô duy nhất toàn bộ số cổ phần chào bán
4. Mệnh giá:                                    10.000 đồng/cổ phần
5. Giá khởi điểm:                            36.000 đồng/cổ phần
6. Điều kiện tham dự đấu giá:           Tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Bình Hiệp
7. Tổ chức tư vấn:                            Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội
8. Tổ chức sở hữu cổ phần được chào bán và Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam
9. Địa điểm nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá:

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

          Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 38432530
Chi nhánh Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh:
          Địa chỉ: Lầu 4, Khu A Tòa nhà WASECO, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08 3 8489432
Download tại website: www.viwaseen.com.vn và www.ssi.com.vn
Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
      Từ ngày từ ngày 16 tháng 06 năm 2014 đến  ngày 23 tháng 06 năm 2014 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 15h30 các ngày làm việc).
Địa điểm làm thủ tục đăng ký:
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam                   
Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 38432530
Chi nhánh Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Lầu 4, Khu A Tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08 3 8489432
       *   Thông tin tài khoản nhận tiền đặt cọc và tiền bán cổ phần:
Số tài khoản: 10201.000000.1104
Chủ tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam
Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội
11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các địa điểm nêu tại mục 10 ở trên, chậm nhất 16h00 ngày 25 tháng 06 năm 2014.
12. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
            Thời gian tổ chức đấu giá: 9h30 ngày 30 tháng 06 năm 2014
            Địa điểm tổ chức đấu giá:
            TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
             Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội
 
13. Tài liệu gửi kèm gồm: 
Bản cáo bạch thông tin                   TẢI VỂ
Quy chế Đấu giá                            TẢI VỀ