Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty và giao ban triển khai kế hoạch SXKD Quý II năm 2014

Ngày 08/4/2014, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty và giao ban triển khai kế hoạch SXKD Quý II năm 2014. Ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Lê Khả Mạnh - Phó Bí thư ĐU, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị.
 
 
Tham dự Hội nghị có: các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; CVP ĐU; Trưởng các Ban Đảng TCT; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các phòng, ban TCT; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) các công ty thành viên thuộc Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty liên danh, liên kết.
 
Hội nghị đã nghe ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty triển khai nội dung Nghị quyết của BCH Đảng bộTổng công ty về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, ĐTPT và công tác xây dựng Đảng Quý II/2014. Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã thống nhất thông qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD và ĐTPT trong Quý I/2014 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng một số giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, ĐTPT và xây dựng Đảng trong Quý II/2014.
 
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2014 gồm: 
- Thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT Quý II/2014 của toàn Tổng công ty với một số chỉ tiêu sau: Giá trị SXKD, ĐTPT: 1.003,885 tỷ đồng; giá trị doanh thu: 808,348 tỷ đồng.
- Hoàn thành công tác cổ phần hóa; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - Công ty Cổ phần;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông tại các Công ty thành viên;
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện phương án thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đến năm 2015.
 
 
Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 3 và quý I/2014 do Trưởng phòng Kế hoạch Đấu thầu trình bày, các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích các nguyên nhân chủ quan và khách quan của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch SXKD quý I, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD tháng 4 quý II/2014.