Tổng công ty VIWASEEN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014

Ngày 16/01/2014, tại Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động VN, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014”. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cao Lại Quang – AHLĐ, UV BCS Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Văn Bình – AHLĐ, UV BCS Đảng BXD, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng VN; đại diện lãnh đạo Vụ TCCB, QLDN, KHTC, Kinh tế, Cục HTKT – Bộ Xây dựng.
 
 
Về phía Tổng công ty có đồng chí Dương Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Lê Khả Mạnh – Phó Bí thư ĐU, TV HĐTV, Tổng Giám đốc; các đồng chí UV BCH Đảng bộ; Thành viên HĐTV; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng phó các phòng ban; Giám đốc các chi nhánh; Bí thư; Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc); Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên các đơn vị thành viên.
 
Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng Đảng, SXKD, ĐTPT và công tác đoàn thể năm 2013; xác định các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014.
 
 
Theo Báo cáo do đồng chí Lê Khả Mạnh - Phó Bí thư ĐU, TV HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày, trong năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn do tình hình kinh tế trong nước, Tổng công ty và các công ty thành viên đã nỗ lực phấn đấu đạt được một số mục tiêu về SXKD và ĐTPT. Kết quả, giá trị SXKD năm 2013 của toàn Tổng công ty đạt tổng giá trị SXKD – Đầu tư đạt 3.492,9 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 2.735,7 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện đạt 67,230 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 4,6 triệu đồng/tháng.
 
Năm 2014, Tổng Công ty đặt mục tiêu “Ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh -  Hoàn thiện mô hình quản trị, điều hành theo mô hình Công ty cổ phần; Đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ công nhân viên và cổ tức cho các Cổ đông”. Các chỉ tiêu chủ  yếu: Tổng giá trị SXKD-ĐTPT là 4.003,1 tỷ đồng; doanh thu là 3.013,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 83,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân là 5,2 triệu đồng/tháng.
 
 
 
 
Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Cao Lại Quang và đồng chí Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Công đoàn XD Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 05 cá nhân và Cờ thi đua Chính phủ cho Công ty CP VIWASEEN3; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 cá nhân; Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho Tổng công ty và Công ty VIWASEEN.12; Trường An – VIWASEEN.
 
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng Cao Lại Quang ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CB CNV và người lao động Tổng công ty trong năm 2013. Thứ trưởng Cao Lại Quang đề nghị Tổng công ty tập trung thực hiện các giải pháp đã xác định trong Báo cáo triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 và lưu ý Tổng công ty cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau: tập trung hoàn thành công tác cổ phần hóa TCTy và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần; nâng cao năng lực tài chính của Công ty mẹ và các công ty thành viên; quan tâm đầu tư chiều sâu về thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực xây lắp cấp thoát nước và môi trường; đẩy mạnh hoàn thành nghiên cứu và triển khai các dự án đầu tư chuyên ngành cấp nước, xử lý nước thải, rác thải; …. Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ đã cận kề, Thứ trưởng đã căn dặn lãnh đạo các đơn vị phải chú ý chăm lo đời sống cho người lao động trong toàn Tổng công ty, để mọi người lao động trong Tổng công ty ai ai cũng được đón Tết Giáp Ngọ 2014 trong không khí đầm ấm và hạnh phúc. Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng đã gửi những lời chúc sức khỏe và lời chúc tới toàn thể CBCNV và gia đình dưới mái nhà chung VIWASEEN một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng…
 
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Cao Lại Quang, đồng chí Dương Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCTy đã chân thành cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cũng truyền tải những quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, HĐTV Tổng công ty đối với nhiệm vụ, công tác năm 2014 của Tổng công ty. Trong đó, tập trung: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng; vai trò của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tham gia HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát tại các Công ty thành viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD và ĐTPT; Phát huy sức mạnh của cả hệ thống trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công bán đấu giá cổ phần lần đầu của Tổng công ty vào cuối tháng 02/2014. Hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi, chính thức hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần từ Quý II/2014. Kiên định với các mục tiêu theo Đề án tái cơ cấu; thực hiện quyết liệt các giải pháp xác định, làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT, Ban điều hành và các cá nhân liên quan đối với các tồn tại tại các Công ty và Chi nhánh; Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức tìm kiếm công việc và tổ chức đấu thầu. Thực hiện chuyên nghiệp hóa trong đấu thầu gồm: tổng hợp thông tin – chuẩn bị hồ sơ dự thầu – phân tích hiệu quả kinh tế - phân tích, rà soát dự toán giao thầu, giao khoán; Chỉ đạo thực hiện thí điểm, tổng kết, đánh giá hiệu quả mô hình Nhà thầu quản lý toàn diện đối với các công trình làm cơ sở cải tiến cơ bản mô hình quản lý hợp đồng tại Tổng công ty; Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng khoa học, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đối với mô hình hoạt động Tổng công ty cổ phần.