Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần tại Công ty CP Bình Hiệp

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bình Hiệp sẽ được tổ chức ngày 30/06/2014 tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam, địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, Hà Nội như sau:
 1. Tên cổ phần được bán đấu giá: cổ phần Công ty Cổ phần Bình Hiệp
Địa chỉ công ty: A6 – A7 KDC Kênh Bàu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá:            415.000 cổ phần.
 2. Mệnh giá:                                              10.000 đồng/ cổ phần
 3. Giá khởi điểm:                                      36.000 đồng/ cổ phần
 4. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia:
  1. Cá nhân trong nước: 06 người
  2. Tổ chức trong nước:  -
  3. Cá nhân nước ngoài: -
  4. Tổ chức nước ngoài: -
 5. Tổng số cổ phần đăng ký mua hợp lệ:               2.490.000 cổ phần
 6. Thời hạn nộp phiếu đấu giá (Phiếu tham dự đấu giá): Chậm nhất 16h00 ngày 25 tháng 06 năm 2014
 7. Thời gian tổ chức đấu giá: 9h30 ngày 30 tháng 06 năm 2014
 8. Địa điểm tổ chức đấu giá: trụ sở Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội