Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc với Tổng công ty VIWASEEN

Sáng ngày 06/9/2014, đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã tới thăm và làm việc với Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN). Cùng có lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ QLDN; Vụ KHTC và Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng.  Tham dự buổi làm việc về phía Tổng công ty VIWASEEN có ông Dương Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Lê Khả Mạnh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các ông Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban Tổng công ty.

Tại buổi làm việc, ông Dương Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã báo cáo Bộ trưởng về tình hình hoạt động SXKD và quản trị của Tổng công ty. Theo báo cáo, Tổng công ty đã hoàn thành công tác Cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty. Hiện tại Tổng công ty đang kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành; hoàn thiện ban hành các quy chế, quy định quản trị doanh nghiệp theo mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần.

Về kết quả SXKD - ĐTPT, theo báo cáo của ông Lê Khả Mạnh – Tổng Giám đốc Tổng công ty; các năm qua, mặc dù tình hình kinh tế trong nước khó khăn, nhưng tỷ lệ tăng trưởng bình quân Tổng công ty luôn duy trì ở mức trên 10%; đời sống CB CNV được đảm bảo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực và các kết quả của Đảng ủy, HĐQT, cán bộ, người lao động đã đạt được và chia sẻ với những khó khăn của Tổng công ty trong thời gian qua. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm Tổng công ty cần quan tâm triển khai trong thời gian tới:

Về thực hiện Đề án tái cơ cấu: Bộ trưởng yêu cầu HĐQT Tổng công ty thực hiện quyết liệt các giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức, quy chế, quy định quản trị Công ty mẹ Tổng công ty sau cổ phần hóa, công tác bàn giao vốn sang Công ty Cổ phần, …. Tập trung rà soát, sắp xếp lại các công ty thành viên theo hướng nâng cao năng lực tài chính, thiết bị, công nghệ.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh: cần xác định sản phẩm của hoạt động sản xuất kinh doanh có sức cạnh tranh cao nhất. Trong đó, hoạt động xây lắp cần năng cao năng lực đảm nhận các công trình có quy mô lớn, công nghệ cao và đảm bảo tiến độ. Về lĩnh vực đầu tư phát triển: cần xác định đầu tư phát triển lĩnh vực chuyên ngành gồm các nhà máy nước, xử lý nước thải, chất thải rắn. Trong đó, lĩnh vực chủ lực là đầu tư các Nhà máy nước, cần nghiên cứu, đánh giá xác định nhu cầu sử dụng, quy mô công suất phù hợp; quan tâm nghiên cứu công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn. Đối với lĩnh vực bất động sản: khai thác lợi thế các khu đất hiện có của Tổng công ty, trong đó: tập trung thực hiện phương án chuyển đổi diện tích văn phòng sang nhà ở của Dự án Trung Văn phù hợp với nhu cầu thị trường; thực hiện triển khai phương án đầu tư nhà ở thu nhập thấp và sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của gói hỗ trợ 3000 nghìn tỷ của Chính phủ tại Dự án Hạ Đình;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo Tổng công ty

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, ông Dương Văn Phúc, Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự quan tâm Bộ trưởng Bộ Xây dựng và thay mặt toàn thể CBCNV TCty xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về những lưu ý trên.