Đại hội Chi bộ Đầu tư - Kỹ thuật Tổng công ty VIWASEEN nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 29/5/2015, Chi bộ Đầu tư - Kỹ thuật trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty VIWASEEN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Tham dự Đại hội có 33 đảng viên gồm 28 Đảng viên chính thức và 05 Đảng viên dự bị.

Đại hội đã phát huy dân chủ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty VIWASEEN lần thứ III; bầu Ban chấp hành Chi bộ và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty VIWASEEN lần thứ III.

Với các đảng viên đang công tác tại các phòng ban gồm: phòng Đầu tư; BQLDA VIWASEEN, phòng KTTC, BQLDA Đình Vũ; CN tại Hải Phòng và các Công ty VIWASEEN.7; VIWASEEN-Tây Bắc; trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, Chi bộ đã phát huy tốt vai trò trong công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ SXKD  với trọng tâm là công tác đầu tư xây dựng các dự án chuyên ngành và các dự án kinh doanh khác của TCT và công tác xây dựng Đảng của Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tâm sau: nâng cao hiệu quả công tác tham mưu đầu tư công nghệ, quản lý dự án; tăng cường trong tìm kiếm cơ hội đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư như: Dự án HT cấp nước sạch cho KTT Đình Vũ; Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng TM tại Trung Văn và Hạ Đình của Tổng công ty; hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư nâng cao năng lực máy móc, thiết bị của Tổng công ty; duy trì chế độ sinh hoạt, thực hiện quán triệt, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn đấu kết nạp từ 8 đến 10 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ khóa III gồm 03 đồng chí; đồng chí Thiều Quang Quyến được Chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư; đồng chí Lương Bảo Thắng được bầu giữ chức danh Phó Bí thư và đồng chí Vũ Kim Vân được bầu là Chi ủy viên.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty VIWASEEN lần thứ III gồm 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.