Đại hội toàn thể CBCNVC bất thường thông qua Phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ năm 2013

Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản hướng dẫn; Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 16/05/2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đại hội CNVC trong công ty nhà nước, ngày 31/07/2013, tại trụ sở TCT số 52 Quốc Tử Giám – Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) đã tổ chức đại hội đại biểu CBCNVC bất thường thông qua Phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ năm 2013

Về dự đại hội đại biểu CNVC bất thường Công ty mẹ TCT VIWASEEN có ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Lê Khả Mạnh - PBT Đảng ủy, TV Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, ông Thiều Quang Quyến - TV Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; các ông thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc, trưởng các phòng, ban, chi nhánh, và 160 đại biểu đại diện cho CBCNV Công ty mẹ và các đơn vị phụ thuộc.
 
Ông Lê Khả Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày Dự thảo Phương án
Cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng Công ty
 
Ông Thiều Quang Quyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty trình bày 
Phương án sử dụng lao động và chế độ liên quan đến người lao động
 
Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung chính: Thông qua dự thảo phương án CPH Công ty mẹ TCT VIWASEEN; thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP; phương án sử dụng lao động và các chế độ liên quan đến người lao động khi cổ phần hóa Tổng Công ty.
 
Ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu chỉ đạo
 
Phát biểu tại Đại hội, ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên nêu rõ mục đích và ý nghĩa, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên với công tác cổ phần hóa và điểm lại tiến trình thực hiện công tác cổ phần của Công ty mẹ Tổng Công ty VIWASEEN. Ông Dương Văn Phúc đánh giá cao sự quan tâm của cán bộ, công nhân viên đối với các nội dung trình bày trong Dự thảo phương án cổ phần hóa và dự thảo Điều lệ trình bày tại Đại hội và đề nghị các đồng chí cán bộ quản lý, công nhân viên toàn Tổng công ty phát huy đoàn kết, phát huy trách nhiệm cá nhân với sự phát triển của Tổng Công ty góp phần thực hiện thành công phương án cổ phần hóa và IPO của Tổng Công ty