Gặp mặt cuối năm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ

Sáng ngày 04/02/2016, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) đã tổ chức Gặp mặt cuối năm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ.

Tham dự buổi gặp mặt có đông đủ các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ. Về phía Tổng công ty có ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Khả Mạnh - Phó BT phụ trách ĐU, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên BTV ĐU, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban.

Tại buổi gặp mặt,  ông Dương Văn Phúc -Chủ tịch HĐQT đã gửi lời chúc mừng năm mới; ông Lê Khả Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng công ty đã thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016 tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng công ty

Vui mừng được trở lại mái nhà xưa, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ đã chia sẻ những khó khăn và chúc mừng những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, CNVC, người lao động Tổng công ty đạt được trong năm 2015; đặt niềm tin về những thành công  và sự phát triển của Tổng công ty  trong năm mới Bính Thân và những năm tiếp theo.