Handing over for putting in use of Contract Package QN1.5A1 under Quy Nhon City Environmental Sanitation Project, Phase II

Ngày 23/3/2014, tại Quy Nhơn, Liên danh Nhà thầu Tổng Công ty VIWASEEN - Công ty Bình Dương và BQLDA VSMT TP. Quy Nhơn đã tiến hành bàn giao, đưa vào sử dụng các hạng mục công trình của Gói thầu QN1.5A1 thuộc Dự án VSMT Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
 
 
Một số thông tin chính của dự án:
 
1. Tên gói thầu: Gói thầu QN1.5A1:"Thu gom nước thải, kể cả đường ống cấp 3 - Khu vực Bắc thành phố Quy Nhơn" thuộc Tiếu dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Quy Nhơn giai đoạn II
 
2. Chủ đầu tư: BQLDA Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn
 
3. Tư vấn giám sát: Công ty DOHWA Engineering, Hàn Quốc
 
4. Nhà thầu thi công: Liên danh Tổng Công ty VIWASEEN và Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Bình Dương
 
5. Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới
 
6. Tiến độ thực hiện: 35 tháng từ ngày 22/4/2011 đến ngày 22/3/2014.
 
 
7. Quy mô xây dựng, công suất:
 
- Xây dựng và lắp đặt tuyến cống bao HDPE DN900 có chiều dài 4.704m
 
- Xây dựng và lắp đặt tuyến cống HDPE DN630 với chiều dài 652m
 
- Lắp đặt tuyến ống Inox DN800 qua cầu có chiều dài 85,4m
 
- Xây dựng và lắp đặt tuyến cống HDPE DN355 với chiều dài 575m
 
- Xây dựng, cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt công nghệ cho 01 trạm bơm công suất 2.400m3/giờ;
 
Theo đánh giá của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công đã đảm bảo xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng theo đúng quy định. Chất lượng công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan.