Khánh thành hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải Dự án VSMT TP Đồng Hới

Sáng 20/7, UBND tỉnh Quảng Bình và Cơ quan đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức lễ khánh thành, đưa hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thuộc dự án vệ sinh môi trường (DAVSMT) thành phố Đồng Hới vào sử dụng.
 
 
Tham dự có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện một số bộ, ngành Trung ương, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và đại diện các Nhà thầu thi công dự án.
 
DAVSMT TP Đồng Hới là một trong ba dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải Miền Trung do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 78,5 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi từ WB hơn 59 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại hơn 1,3 triệu USD, còn lại là nguồn vốn đối ứng.
 
Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 3/2007 và kết thúc vào tháng 3/2014, bao gồm hai giai đoạn, với các hợp phần chính: xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước mưa; xây dựng hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải; quỹ quay vòng vốn cải thiện vệ sinh hộ gia đình; hỗ trợ chương trình vệ sinh trường học; cung cấp thiết bị thu gom rác và cải tạo bãi rác; nâng cao nhận thức cộng đồng bằng các chiến dịch truyền thông và tăng cường năng lực cho cộng đồng về vệ sinh môi trường.
 
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam là Nhà thầu chính thực hiện 02 gói thầu DH1.8 và DH1.13 của Dự án với tổng giá trị 02 Hợp đồng là 135 tỷ đồng, cụ thể:
 

1. Gói thầu DH1.8: Xây dựng tuyến cống bao thu gom nước thải và các trạm bơm 5, 8 và 11

- Giá trị gói thầu: 59.908.141.000 VNĐ

- Phạm vi công việc: Xây dựng tuyến cống thoát nước thải DN500 đường Quách Xuân Kỳ, Hương Giang và Lê Lợi

  • Cống HDPE DN500 với tổng chiều dài L=2911.15m

  • Cống HDPE DN250 với tổng chiều dài L= 576m

  • Cống HDPE DN400 với tổng chiều dài La=1675m

  • Hố ga BTCT 1000x1000: 82 cái

  • Xây dựng trạm bơm nước thải TB5 đặt chìm, kết cấu tường bê tông cốt thép có kích thước lòng trong là AxBxH = 5.6x5.6x8m; Số lượng bơm: n= 3 bơm; công suất Q= 350m3/h; Qmax=570m3

  • Xây dựng trạm bơm nước thải TB8 đặt chìm, kết cấu tường bê tông cốt thép có kích thước lòng trong là AxBxH=2.5x2.5x6.18m; Số lượng bơm: n= 3 bơm; công suất Q= 100m3/h; Qmax=135m3/h; 

  • Xây dựng trạm bơm nước thải TB11 đặt chìm, kết cấu tường bê tông cốt thép có kích thước lòng trong là AxBxH=3.5x3.5x5; Số lượng bơm: n= 3 bơm; công suất Q= 180m3/h; Qmax=360m3/h

2. Gói thầu DH1.13: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa cửa xả CX35, CX78, hệ thống thoát nước thải và trạm bơm số 2 tại phường Nam Lý

- Giá trị gói thầu: 75.308.890.374VNĐ

- Phạm vi công việc: 

+ Lưu vực của xả CX35A:

 Cống BTCT DN1500 – L=308m

+ Lưu vực của xả CX78:    

 Cống BTCT DN600 – L=289m;

 Cống BTCT DN800 – L=397m;

 Cống BTCT DN1000 – L=441m;

 Cống BTCT DN1500 – L=349m;

 Cống hộp BTCT BxH=2x2m – L=294m.

+ Cống thoát nước thải HDPE DN300: với tổng chiều dài L=3174m;

  Hố ga 800x800: 130 hố.

+ Cống thoát nước thải đường HDPE DN500: với tổng chiều dài L=1055m;

 Hố ga 800x800: 32 hố

+ Xây dựng trạm bơm số 2, kích thước 6.8 x 4.45 x 6.03m: Bơm chìm: 3 cái; Công suất: Q = 150 m3/h;  áp lực: H = 8 m