Khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải thành phố Lào Cai

Ngày 16/3/2016, tại thành phố Lào Cai, BQLDA ODA Lào Cai và Tổng công ty VIWASEEN đã tổ chức động thổ, khởi công  và phát động thi đua công trình xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải thành phố Lào Cai.

Dự lễ động thổ và phát động thi đua có ông Phan Trung Bá - Phó Giám đốc Sở KHĐT kiêm Trưởng Ban quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai; ông Ngô Văn Dũng - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty VIWASEEN; ông Thiều Quang Quyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VIWASEEN cũng đại diện BQLDA, các đơn vị thi công và Ban điều hành dự án.

Dự án nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải TP. Lào Cai được thiết kế với công suất xử lý là 4.300m3/ngày đêm khu vực phía bắc thành phố thu gom nước thải một phần phường Bắc Cường và toàn bộ phường Kim Tân tại 8 cửa xả. 
Nhà máy áp dụng theo công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt, bảo đảm thu gom mọi loại nước thải theo mùa, thích hợp nhiều điều kiện.

Tổng dự án là 146 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng thế giới (WB). Tổng công ty WIWASEEN làm nhà thầu chính cung cấp thiết bị và thi công xây lắp; Liên danh VICA - FCG - NACICO làm tư vấn giám sát.

Thời gian hoàn thành Hệ thống xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải TP. Lào Cai trong Hợp đồng ký với Chủ đầu tư là 20 tháng. Tại Lễ phát động thi đua, tập thể CB, CNV của Tổng công ty đã đặt quyết tâm và phấn đấu hoàn thành phần thi công xây lắp công trình trong vòng 16 tháng.