Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty

Ngày 09/01/2014, thực hiện Hướng dẫn số 22 – HD/BTCTW, ngày 04/11/2013 của Ban Tổ chức Trung ương, kế hoạch số 104-KH/TU ngày 14/11/2013 của Thành uỷ Hà Nội kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng, Tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Sơn - Phó trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội, đồng chí Phạm Tuấn Nam - Chuyên viên Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội.

Hội nghị đã nghe báo cáo, đóng góp ý kiến với Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Sau thời gian khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, thiết thực, Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Thường vụ Đảng ủy TCT đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy TCT. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Sơn – Phó Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội đã ghi nhận Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty VIWASEEN diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Thành uỷ Hà Nội; Quá trình kiểm điểm đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, với tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh; Đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty trong năm 2013. Qua hội nghị kiểm điểm này, đề nghị Ban Thường vụ phân tích rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế chủ yếu trong từng nhiệm vụ, từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm tiếp tục khắc phục trong năm 2014.

Đ/c Dương Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị; cảm ơn các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội đã tới dự và chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy TCT năm 2013. 

Xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ công tác Đảng và SXKD năm 2014, đồng chí Dương Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy yêu cầu tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2014. Trong đó, chú trọng rà soát, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014 đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời duy trì SXKD có hiệu quả; tập trung công tác khai thác, tìm kiếm nguồn công việc, tiếp tục triển khai các dự án đầu tư; Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý đội ngũ cán bộ, kiện toàn bộ máy điều hành quản trị doanh nghiệp; tổ chức thực hiện nghiêm túc các Quy chế, quy định nội bộ; quy hoạch cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc và tiến hành Quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty giai đoạn 2015 – 2020 chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp vào năm 2015; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của các tổ chức Đảng, đảng viên gắn với nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những đảng viên vi phạm; tiếp tục tập trung khắc phục một số vấn đề tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(Theo Văn phòng Đảng ủy)