Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy tại Tổng công ty VIWASEEN

Thực hiện kế hoạch 114-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, chiều ngày 08/52014, đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn cùng với lãnh đạo các sở ngành của Thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty VIWASEEN trong việc thực hiện chương trình số 03-CTr/TU về “Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững” và Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Đồng chí Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty tham dự Hội nghị.
 
Thay mặt Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy TCT đã báo cáo tại hội nghị những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU. Theo đó, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 03 của Thành phố với những mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và tiến độ công việc, quán triệt đầy đủ tới cấp ủy, chính quyền các cấp để tổ chức thực hiện.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó bí thư Thành ủy, trưởng đoàn kiểm tra khẳng định: Tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã đoàn kết, chủ động sáng tạo và quyết liệt triển khai Chương trình của Thành ủy một cách kịp thời, nghiêm túc và sáng tạo. Tập trung phát huy, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của Tổng công ty, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm để tập trung chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo Tổng công ty tục quan tâm rà soát các chỉ tiêu đại hội Đảng bộ Tổng công ty khóa II đã đề ra, tạo sự đồng bộ trong triển khai thực hiện các Chương trình của cấp ủy. Tiếp tục quán triệt triển khai tốt hơn các giải pháp thực hiện chương trình số 03 của Thành ủy, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả các lĩnh vực hoạt động SXKD, đầu tư có chiều sâu chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường./.
 
(Theo VP ĐU)