Ký kết Hợp đồng các Gói thầu 9B, 21, 25 của Dự án Trung Văn

Ngày 17/7/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty VIWASEEN đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng Gói thầu 9B: Hoàn thiện phần thân; Gói thầu 21: Xây dựng tuyến cáp ngầm 24KV và Trạm biến áp và Gói thầu 25: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước trong tòa nhà thuộc Dự án Tổ hợp Nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại VIWASEEN Trung Văn.

Tham dự lễ ký Hợp đồng, đại diện Chủ đầu tư - Tổng công ty VIWASEEN có ông Ngô Văn Dũng - TV HĐQT, Tổng Giám đốc, các ông Phó Tổng Giám đốc và đại diện các phòng ban Tổng công ty; đại diện Nhà thầu gói thầu 9B - Công ty VINACONEX2 có ông Trần Ngọc Long - Tổng Giám đốc; đại diện Nhà thầu gói thầu 21 – Công ty Công ty Cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội có ông Nguyễn Xuân Dương – Giám đốc; đại diện Nhà thầu Gói thầu 25 – Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật (TSC), có ông Lê Tuấn Cương – Giám đốc.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án, Hợp đồng Gói thầu 9B: Hoàn thiện phần thân được trao thầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VINACONEX2) với Giá trúng thầu là 161.918.888.000 đồng, thời gian thực hiện là 240 ngày. 

Hợp đồng​ Gói thầu 21: Xây dựng tuyến cáp ngầm 24KV và Trạm biến áp được trao thầu cho Công ty Cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội với Giá trúng thầu là 7.617.638.456 đồng, thời gian thực hiện là 90 ngày. 

Hợp đồng​ Gói thầu 25: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước trong tòa nhà được trao thầu cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật (TSC) với Giá trúng thầu là 45.165.682.000 đồng, thời gian thực hiện là 220 ngày. 

 

Phát biểu tại Lễ ký Hợp đồng, thay mặt Chủ đầu tư, Ngô Văn Dũng - TV HĐQT, Tổng Giám đốc VIWASEEN chúc mừng các Nhà thầu đã trúng thầu Gói thầu 9B, 21, và 25. Đồng thời, đề nghị các Nhà thầu bằng kinh nghiệm và năng lực, thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng về tiến độ, chất lượng và an toàn.

Ông Trần Ngọc Long - Tổng Giám đốc VINACONEX2, cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản Hợp đồng về chất lượng, an toàn và cam kết huy động nguồn lực để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành trước tiến độ.