Ký kết Hợp đồng thầu phụ Gói thầu H/ICB/1A Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế

Ngày 18/5/2016, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP và Công ty HANSHIN E&C đã ký Hợp đồng thầu phụ Gói thầu H/ICB/1A: Nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, và ống truyền tải từ trạm bơm về nhà máy xử lý và công tác vận hành & bảo dưỡng thuộc Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Huế.

Tham dự Lễ ký Hợp đồng thầu phụ, về phía HANSHIN E&C có ông: Lee Jong-Lim, Phó Chủ tịch Tập đoàn; ông Lee Soon-Chull - Trưởng VPĐD; ông Lee Sang Hyun - Giám đốc dự án. Về phía Tổng công ty VIWASEEN có ông Lê Khả Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Hợp đồng thầu phụ H/ICB/1A/SUB được ký giữa HANSHIN E&C và Liên danh thầu phụ gồm: TCT VIWASEEN - Công ty Hải Thành - Công ty Thế Thịnh - Công ty Thủy lợi Thừa Thiên Huế, trong đó, Tổng công ty VIWASEEN là đại diện Liên danh cho việc thực hiện toàn bộ công tác xây dựng và lắp đặt của dự án với tổng giá trị Hợp đồng là 632 tỷ đồng (bao gồm cả thuế VAT và dự phòng phí). Thời gian thi công là 33 tháng.