Ministry of Construction working with VIWASEEN on the implementation of Business Plan in 2013 and 5-year plan of 2011-2015

On 22 October, 2013 at VIWASEEN Head Office, a team of Ministry of Construction led by Mr. Tran Van Son - Vice Minister worked with VIWASEEN on the implementation of Business Plan in 2013, 5-year plan of 2011-2015 and salary management in 2010-2012.

Vice Minister Tran Van Son host and made a speech

Tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Ban đổi mới và phát triển DN, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng. Về phía Tổng Công ty VIWASEEN có ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, ông Lê Khả Mạnh - TV HĐTV, Tổng Giám đốc, các ông Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, các Phó TGĐ cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban TCT. 

Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐTV TCTy báo cáo Đoàn công tác

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã báo cáo Đoàn công tác của Bộ về công tác quản lý lao động, tiền lương của Tổng Công ty giai đoạn 2010-2012. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng về việc xây dựng ban hành quy chế quản lý lao động tiền lương, Tổng Công ty và các Công ty thành viên Tổng Công ty đã thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý và phân phối thu nhập theo đúng các quy định hiện hành.

Tiếp đó, ông Lê Khả Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã trình bày báo cáo kết quả SKXD và ĐTPT 9 tháng năm 2013, dự kiến kết quả năm 2013; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và kế hoạch SXKD năm 2014. Xác định năm 2013, khó khăn thách thức còn tiếp tục ảnh hưởng rất lớn đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty, ngay từ đầu năm Tổng Công ty đã rà soát, xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm giá trị SKXD của Tổng Công ty đạt 63% kế hoạch năm, một số lĩnh vực hoạt động có giá trị sản lượng cao hơn cùng kỳ năm trước. Công tác tài chính, công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp được Tổng Công ty quan tâm thực hiện với quyết tâm hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng Công ty trong năm 2013. Bằng nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ CNV và người lao động, Tổng Công ty VIWASEEN quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013. Giai đoạn 5 năm 2011 – 2015 là giai đoạn thực sự khó khăn của nền kinh tế. Không nằm ngoài bối cảnh chung đó, việc thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT của Tổng công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, qua đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2011 – 2013, Tổng Công ty xây dựng kế hoạch năm 2014 – 2015 với mức độ tăng trưởng 8 – 12% mỗi năm. Đối với kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2014, TCT sẽ phấn đấu thực hiện giá trị SXKD : 4.362 tỷ đồng, tăng 8% so với ước thực hiện 2013; các giá trị khác đều đặt mục tiêu tăng từ 8-10% so với ước thực hiện 2013.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Văn Sơn chia sẻ với những khó khăn trong hoạt động SXKD của Tổng Công ty đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực thực hiện kế hoạch của Tổng Công ty VIWASEEN. Thứ trưởng đề nghị Tổng Công ty tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, tập trung nâng cao hiệu quả SXKD với lĩnh vực trọng tâm là đầu tư, xây dựng các dự án cấp thoát nước và môi trường; thực hiện thành công phương án cổ phần hóa Tổng Công ty khi được Chính phủ phê duyệt, chuẩn bị các công việc cần thiết chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần