VIWASEEN Procurement Conference held in 2013 looking for work

Ngày 4/5/2013, tại Hội trường Tổng Công ty số 52 Quốc Tử Giám, Hà Nội, Tổng Công ty VIWASEEN đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Đấu thầu tìm kiếm việc làm năm 2013 Tham dự Hội nghị có: ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; ông Lê Khả Mạnh - Thành viên HĐTV Tổng Giám đốc TCTy; các ông Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc TCTy; Trưởng các phòng, ban Tổng Công ty; Giám đốc (Tổng Giám đốc) và trưởng các phòng phụ trách công tác đấu thầu của các Công ty thành viên trong cả nước.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng công tác phát triển thị trường, tìm kiếm công việc và tổ chức đấu thầu trong toàn Tổng Công ty; qua đó xác định các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong việc đấu thầu và tìm kiếm công việc đáp ứng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013 và các năm tiếp theo.

Các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị đều nhấn mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu có tính chất quyết định đến việc thực hiện kế hoạch SXKD của mỗi đơn vị, đặc biệt trong điều kiện khó khăn về kinh tế, hạn chế đầu tư công, .... Đồng thời, các đại biểu cũng thống nhất nhận thức chung về sự cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Tổng Công ty với các Công ty thành viên và giữa các Công ty thành viên với nhau nhằm phát huy thế mạnh trong toàn Tổng Công ty nhằm mục tiêu phát triển thị trường, tăng cường các giải pháp tìm kiếm nguồn công việc và tổ chức phối hợp tham dự thầu đạt hiệu quả cao nhất.

Kết thúc Hội nghị, Tổng Công ty và các Công ty thành viên đã ký Quy chế phối hợp trong công tác Đấu thầu tìm kiếm việc làm.