Tổng công ty VIWASEEN tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015

Sáng ngày 19/10/2015 tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015. Đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị, về phía Tổng công ty có ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐ Thi đua khen thưởng; ông Lê Khả Mạnh - TV HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐ Thi đua khen thưởng; ông Thiều Quang Quyến - Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch HĐ Thi đua khen thưởng; các ông, bà Thành viên HĐ Thi đua khen thưởng; Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bí thư Đoàn TN; Trưởng các phòng ban Tổng công ty. Về phía các Công ty thành viên có các ông, bà: Bí thư Đảng bộ (Chi bộ); Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc (Giám đốc); Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN; và 40 đại biểu đại diện cho các tấm gương điển hình tiên tiến trong toàn Tổng công ty.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị đã biểu dương 32 tập thể và 80 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu cho phòng trào thi đua yêu nước của Tổng công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đánh giá cao phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ của Tổng công ty VIWASEEN trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn 2015-2020 Tổng công ty cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho việc thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của từng tập thể, cá nhân; chú trọng hướng vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn của Tổng công ty; tiếp tục gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh tuyên truyền, phát động cuộc vận động làm theo tấm gương người tốt, việc tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ CB CNVCLĐ phát huy mọi khả năng, phẩm chất tốt đẹp; chú trọng công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương CB CNVCLĐ.