Tổng Công ty VIWASEEN tổ chức Hội nghị giao ban SXKD tháng 7 năm 2013

Trong các ngày 10/7/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 12/7/2013 tại Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) đã tổ chức Hội nghị giao ban SXKD tháng 7 năm 2013. 

Dự Hội nghị giao ban có: ông Dương Văn Phúc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Lê Khả Mạnh - Phó Bí thư ĐU, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc; Trưởng, phó các phòng, ban; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty; Bí thư các Chi, Đảng bộ; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các Công ty thành viên; Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc; người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các công ty liên doanh, liên kết. 

Tại Hội nghị, ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty Quý III; nghe báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2013. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty đã nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch đề ra, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác công tác SXKD và xây dựng Đảng như: Đã thực hiện đạt kết quả bước đầu 2 chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, tìm kiếm công việc; và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, đã triển khai bước đầu công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức, nhân sự theo đúng quy trình; Hoàn thành công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông các Công ty thành viên theo đúng quy định; ....

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban cũng đã tập trung phân tích tình hình và đề xuất các giải pháp  bảo đảm hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng và cả năm 2013, tạo tiền đề cần thiết cho hoạt động SXKD năm 2014 và các năm tiếp theo.