Tổng công ty VIWASEEN triển khai nhiệm vụ năm 2016

 Ngày 22/01/2016, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tới dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ, cùng đại diện Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Xây dựng; Thành ủy Hà Nội; Thành đoàn Hà Nội.

Về phía Tổng công ty có sự tham dự của: ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Khả Mạnh - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN và lãnh đạo các các phòng ban, Chi nhánh; Bí thư, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN các Công ty thành viên.

Tại Hội nghị, ông Ngô Văn Dũng - UV BTV Đảng ủy, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016. Theo đó, mặc dù nguồn vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng vẫn còn hạn chế, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, tình hình cạnh tranh trong đấu thầu, tìm kiếm công việc ngày càng gay gắt, song Tổng công ty VIWASEEN vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính, cụ thể: tổng giá trị SXKD-ĐTPT đạt 3.633,9 tỷ đồng bằng 90,7% kế hoạch; tổng doanh thu đạt 3.318,7 tỷ đồng bằng 98,5% kế hoạch, tăng 9,4% so với năm 2014.

Năm 2016, Tổng công ty VIWASEEN xác định nhiệm vụ trọng tâm là: “Tiếp tục đổi mới, duy trì sự phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng quản trị về mọi mặt, đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên và cổ tức cho các Cổ đông”.. với các nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu và thực hiện đạt mức tăng trưởng trên 10% so với năm 2015 ở tất cả các Đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty; Tiếp tục duy trì thế mạnh trong thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp. Tập trung năng lực, nguồn lực để tham gia đấu thầu và trúng thầu các dự án lớn trong lĩnh vực chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường. Tập trung thực hiện các giải pháp hoàn thành các công trình xây lắp theo đúng tiến độ hợp đồng. Tập trung đầu tư các dự án chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường với mục tiêu trong năm 2016 khởi công xây dựng Dự án cấp nước sạch cho Khu kinh tế Đình Vũ, Dự án cấp nước Dung Quất (Quảng Ngãi). Tiếp tục đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đã triển khai như: Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại tại Trung Văn, Thanh Xuân; Dự án cải tạo chung cư 97 – 99 Láng Hạ, Dự án cấp nước Suối Dầu (Nha Trang, Khánh Hòa)...Đẩy mạnh đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ thi công tăng cường năng lực SXKD với giá trị đầu tư từ 40-50 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu Tổng công ty do Bộ Xây dựng phê duyệt, trong đó: hoàn thành nhiệm vụ quyết toán, bàn giao vốn của Công ty mẹ từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần, thực hiện thoái vốn, sắp xếp các Công ty thành viên theo Đề án. Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp toàn Tổng công ty: tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung kịp thời các Quy chế quản lý, chú trọng công tác quản lý chi phí giá thành, quản lý công nợ, thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí đảm bảo hiệu quả SXKD. Đảm bảo việc làm cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống cho cán bộ CNV; đảm bảo cổ tức cho cổ đông. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức quần chúng khác trong hoạt động SXKD. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn chia sẻ những khó khăn cùa Tổng công ty. Thứ trưởng đề nghị Tổng công ty  cần nghiêm túc đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành các kết quả năm 2015, để xây dựng phương hướng, xác định trọng tâm, khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD, ĐTPT năm 2016 và các năm tiếp theo. Xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo mục tiêu Xây dựng doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững, có cơ cấu hợp lý, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, phát huy tốt các nguồn lực; nâng cao hiệu quả SXKD và năng lực canh tranh, đổi mới phương pháp quản lý và phương thức quản trị doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm khai thác nguồn việc; Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình quản lý điều hành doanh nghiêp; phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty; nâng cao năng lực thi công xây lắp cả về công nghệ và thiết bị thi công. Tập trung  phát triển thị trường, nâng cao công suất, sản xuất tiêu thụ các sản phẩm chuyên ngành, phát huy kinh nghiệm và truyền thống trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu và thương mại vật tư thiết bị chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường. Đẩy mạnh đầu tư phát triển: Tập trung nghiên cứu  đầu tư vào các dự án chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, theo hướng đầu tư phát triển (bền vững và lâu dài). Tìm kiếm huy động các nguồn lực trong xã hội để thực hiện các dự án đầu tư theo các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Hoàn thành công tác bàn giao vốn và tài sản sang Công ty cổ phần; cơ cấu lại nguồn vốn của doanh nghiệp để phát huy hiệu quả sử dụng vốn; cân đối đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Đảm bảo lợi ích cho các cổ đông có vốn góp tại doanh nghiệp.

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã trao Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho các đơn vị và cá nhân trực thuộc Tổng công ty và các Công ty thành viên.

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Thành đoàn Hà Nội cũng đã trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty và các Công ty thành viên