Tổng công ty Viwaseen triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Ngày 02/02 tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi Trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Tới dự và tham gia Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công Đoàn Xây dựng Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện Bộ Xây dựng. Về phía Tổng công ty có ông Ngô Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị; cùng với sự tham dự lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các Công ty thành viên.

Nỗ lực vượt mục tiêu đề ra năm 2017

Tại Hội nghị, ông Ngô Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc đã báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Theo đó, năm 2017, cùng với sự khởi sắc của cả nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Xây dựng nói riêng, cùng sự quan tâm sát sát sao của lãnh đạo các cấp, các ngành cũng như sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên, kết quả SXKD năm 2017 của Tổng công ty đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả tương đối tốt.

Cụ thể, theo báo cáo của Tổng công ty VIWASEEN cho thấy trong năm 2017, kết quả của toàn Tổng công ty như sau:

+ Tổng giá trị SXKD đạt 3.141/2.775,6 tỷ đồng, bằng 113,2% kế hoạch năm và bằng 138% so cùng kỳ năm 2016.

+ Tổng giá trị doanh thu đạt 2.827,6/2.677 tỷ đồng, bằng 105,6% kế hoạch năm và bằng 142% so cùng kỳ năm 2016. (Doanh thu hợp nhất ước đạt: 1.559,6 tỷ đồng)

+ Tổng giá trị đầu tư toàn Tổng công ty đạt 682,8/681,7 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch năm và bằng 137% so cùng kỳ năm 2016.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 61,6/53 tỷ đồng, bằng 116,2% kế hoạch năm và bằng 103% so cùng kỳ năm 2016.

+ Nộp ngân sách đạt 89,4/72,8 tỷ đồng, bằng 122,8% kế hoạch năm và bằng 89% so cùng kỳ năm 2016.

Kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2017 như sau:

+ Tổng giá trị SXKD đạt 829,4/668,1 tỷ đồng, bằng 124,1% kế hoạch năm và bằng 197% so cùng kỳ năm 2016.

+ Tổng giá trị doanh thu đạt 672,6/643,4 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch năm và bằng 205% so cùng kỳ năm 2016.

+ Tổng giá trị đầu tư đạt 195,6/195,0 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch năm và bằng 130% so cùng kỳ năm 2016.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 15,2/14,5 tỷ đồng, bằng 104,6% kế hoạch năm và bằng 174% so cùng kỳ năm 2016.

+ Nộp ngân sách đạt 12,1/6,9 tỷ đồng, bằng 175,6% kế hoạch năm và bằng 34% so cùng kỳ năm 2016.

+ Cổ tức dự kiến đạt 2%, bằng 100% so kế hoạch năm.

Thực hiện quyết liệt công tác tái cơ cấu toàn Tổng công ty năm 2018

Trên cơ sở kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và nội dung đề án tái cơ cấu đã trình Bộ xây dựng xem xét và phê duyệt ngày 06/10/2017, Tổng công ty Viwaseen xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoch SXKD - ĐT toàn Tổng công ty năm 2018:

-      Tổng giá trị SXKD dự kiến: 2.335,2 tỷ đồng, bằng 74,3% thực hiện năm 2017.

-      Tổng giá trị doanh thu dự kiến: 2.042,7 tỷ đồng, bằng 72,2% thực hiện năm 2017.

-      Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 424,2 tỷ đồng, bằng 62,1% thực hiện năm 2017.

-      Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến: 67,7 tỷ đồng, bằng 109,9% thực hiện năm 2017.

-      Nộp ngân sách dự kiến: 78,3 tỷ đồng, bằng 87,5% thực hiện năm 2017.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐT của Công ty Mẹ - Tổng công ty năm 2018:

-      Tổng giá trị SXKD dự kiến: 1.082,3 tỷ đồng, bằng 130,5% thực hiện năm 2017.

-      Tổng giá trị doanh thu dự kiến: 994,1 tỷ đồng, bằng 147,8% thực hiện năm 2017.

-      Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 255 tỷ đồng, bằng 130,4% thực hiện năm 2017.

-      Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến: 18,1 tỷ đồng, bằng 119,4% thực hiện năm 2017.

-      Nộp ngân sách kế dự kiến: 14,1 tỷ đồng, bằng 116,5% thực hiện năm 2017.

-      Cổ tức dự kiến năm 2018: 3% bằng 150% so thực hiện năm 2017.

Tổng công ty Viwaseen đã hoàn thành đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2017 – 2020 theo chủ trương của của Chính Phủ, đang trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt. Tập trung hoàn thành việc xác định, đánh giá lại giá trị doanh nghiệp như WASECO, VIWASEEN.1, VIWASEEN.2, Suối Dầu để có cơ sở triển khai bước tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện việc rà soát, đánh giá, báo cáo thực trạng tình hình tài chính để đưa ra giải pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra năm 2018, Tổng công ty chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau, mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ tiên tiến.

Tập trung xây dựng, củng cố lực lượng, duy trì sự ổn định và phát triển lĩnh vực chủ đạo của Tổng công ty – lĩnh vực xây lắp, phát huy sức mạnh tổng hợp các đơn vị trong Tổng công ty, nâng cao sức mạnh thương hiệu VIWASEEN, quảng bá thương hiệu trên thương trường quốc tế; đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường; tích cực khai thác các nguồn vốn từ các tổ chức tổ chức tín dụng, đảm bảo dòng vốn cần thiết cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dường chuyên môn, nghiệp vụ, ổn định và cải thiện thời sống cho cán bộ công nhân viên.