Tổng Công ty VIWASEEN tổ chức Hội nghị giao ban SXKD tháng 7 năm 2013

Tổng Công ty VIWASEEN tổ chức Hội nghị giao ban SXKD tháng 7 năm 2013

11/22/2013 9:21:58 PM

Trong các ngày 10/7/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 12/7/2013 tại Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) đã tổ chức Hội nghị giao ban SXKD tháng 7 năm 2013.

VIWASEEN Procurement Conference held in 2013 looking for work

VIWASEEN Procurement Conference held in 2013 looking for work

11/21/2013 10:39:16 AM

On 05/04/2013, in Hall 52 of the Corporation Quoc Tu Giam, Hanoi, VIWASEEN Corporation held a symposium Procurement Job Search in 2013

Closing and Awards Football VIWASEEN 2013

Closing and Awards Football VIWASEEN 2013

11/21/2013 10:35:51 AM

In emulation air to celebrate the success of the Congress Party of the Second Company, celebrate 82-year anniversary of Ho Chi Minh Communist Youth Union (03/26/1931 - 03/26/2013) , from 21 to 24/03/2013, Ho Chi Minh Communist Youth Union held company successfully VIWASEEN Football 2013.

VIWASEEN's Chairman visit Hai Phong Water Supply Company

VIWASEEN's Chairman visit Hai Phong Water Supply Company

11/21/2013 10:27:21 AM

On 13 June, 2013, at Hai Phong City, Mr. Duong Van Phuc - Chairman of VIWASEEN Corporation had a meeting and working Hai Phong Water Supply Limited Comapny. Mr. Vu Hong Duong - Chairman, CEO of Hai Phong Water Supply Company received and worked with the mission of the VIWASEEN.