SẢN XUẤT, KINH DOANH NƯỚC SẠCH

SẢN XUẤT, KINH DOANH NƯỚC SẠCH

12/10/2013 9:23:36 PM

Sản phẩm nước sạch và nước tinh khiết mang thương hiệu VIWASEEN đã đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của các cơ quan, tổ chức, và hộ gia đình góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe cộng đồng

SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ CỐNG BÊ TÔNG

SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ CỐNG BÊ TÔNG

12/10/2013 9:22:47 PM

Để đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng như bê tông thương phẩm và các cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ thị trường xây dựng và cung cấp trực tiếp cho các dự án do Tổng công ty đầu tư và thi công xây lắp.