TB về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Nhân dịp đón xuân Giáp Ngọ theo phong tục cổ truyền, để tổ chức cho cán bộ, công nhân viên vừa được nghỉ Tết, đón xuân vui tươi, chu đáo, vừa đảm bảo nhiệm vụ SXKD, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn TCT đã ban hành Công văn số 35/CTN-TCLĐ ngày 17/01/2014 yêu cầu Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên thực hiện tốt một số nội dung sau:

Nội dung chi tiết của Công ty tải về Tại đây.