GM họp giao ban SXKD khu vực phía Bắc

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - VIWASEEN kính mời các đồng chí về dự họp:
 
1. Nội dung:  “Triển khai Nghị quyết Đảng ủy TCT Quý I/2014 và giao ban triển khai kế hoạch SXKD Quý I và năm 2014 – khu vực phía Bắc”
 
2. Thời gian và địa điểm:
  • Thời gian   : 13h30, thứ Tư,  ngày 12 tháng 02 năm 2014
  • Địa điểm    : Hội trường tầng 4 Tổng công ty - Số 52 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
3. Thành phần:
3.1. Chủ trì: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc TCT
3.2. Thành phần dự:
  • Hội đồng thành viên;
  • Kiểm soát viên;
  • Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
  • Trưởng các phòng ban; Chánh Văn phòng Đảng ủy;
  • Giám đốc các Chi nhánh: 1, 2, Cơ điện, Tư vấn; Hải Phòng, Đà Nẵng
  • Bí thư, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các Công ty con
  • Người đại diện phần vốn tại các Công ty liên kết
Nội dung Giấy mời vui lòng tải về Tại đây