Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu

Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100105976 cấp ngày 01/7/2014 và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 277194/ĐKMD-PC64 ngày 24/7/2014, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam trân trọng thông báo việc thay đổi tên và mẫu dấu như sau:

Tên giao dịch mới:       TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VIETNAM WATER AND ENVIRONMENT INVESTMENT CORPORATION - JSC

Tên viết tắt:    VIWASEEN

Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04 37472982/37474748                                         Fax: 04 38431346

Email: info@viwaseen.com.vn                                                Website: viwaseen.com.vn

Chi tiết Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu:       TẢI VỀ