Thông báo về việc thanh lý tài sản

Tổng công ty VIWASEEN trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân quan tâm có nhu cầu mua thanh lý một số tài sản của Tổng công ty cụ thể như sau:

Danh sách tài sản cần nhượng bán gồm:

STT

Tên tài sản

Vị trí tài sản

Giá trị còn lại

Ghi chú

1

Xe ô tô Toyota Crown

BKS 29A-55676

52 Quốc Tử Giám, HN

76.906.667 VNĐ

Ô tô 5 chỗ (cả ghế lái)

2

Xe ô tô Toyota Corolla

BKS 29L-3004

52 Quốc Tử Giám, HN

106.773.333 VNĐ

Ô tô 5 chỗ (cả ghế lái)

3

Máy Photocopy Ricoh FW 750

52 Quốc Tử Giám, HN

13.378.667 VNĐ

 

4

Xe ô tô Ford Laser

BKS 52S-6468

10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM

103.800.000 VNĐ

Ô tô 5 chỗ (cả ghế lái)

Thời gian xem, kiểm tra tài sản: từ ngày 09-11/11/2015

Ngày đặt giá mua: trước 16h00 ngày 12/11/2015

Chi tiết tại Thông báo

Phiếu đấu giá: Tải về