Bộ câu hỏi Cuộc thi viết tìm hiểu “CĐXDVN-60 năm xây dựng và phát triển”

Hưởng ứng Cuộc thi viết tìm hiểu “ Công đoàn Xây dựng Việt Nam- 60 năm xây dựng và phát triển” do Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động; Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã gửi đến các đơn vị Kế hoạch tổ chức cuộc thi tại văn bản số 34/CĐTCTy ngày 9/9/2016

Ban Thường vụ Công đoàn TCT gửi Bộ câu hỏi và gợi ý trả lời Cuộc thi viết; vui lòng tải về TẠI ĐÂY