Dự án thứ 3 Cấp nước và Vệ sinh các thị xã, thị trấn - Tiểu dự án Kiên Giang

Dự án thứ 3 Cấp nước và Vệ sinh các thị xã, thị trấn - Tiểu dự án Kiên Giang

29/05/2014 4:14:18 CH

Hợp đồng B/05/ICB/KG4: Cung cấp vật tư, xây dựng và nâng cấp các công trình cấp nước chính thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Dự án thứ 3 Cấp nước và Vệ sinh các thị xã, thị trấn - Tiểu dự án Phú Yên

Dự án thứ 3 Cấp nước và Vệ sinh các thị xã, thị trấn - Tiểu dự án Phú Yên

29/05/2014 4:01:35 CH

HĐ số B/05/TCB/PY3: Xây dựng cải tạo Hệ thống cấp nước các công trình chính tỉnh Phú Yên - Tuy Hoà, La Hai và Chí Thạnh - Nhà máy xử lý nước và đường ống truyền tải

Hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen công suất 50.000m3/ngày đêm

Hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen công suất 50.000m3/ngày đêm

29/05/2014 3:34:34 CH

Xây dựng, lắp đặt, vận hành chạy thử Nhà máy nước Hồ Đá Đen công suất 50.000m3/ngày đêm và tuyến ống nước thô DN1200

Dự án Hệ thống cấp nước Thành phố Đà Nẵng giai đoạn I, công suất 120.000m3/ngày đêm

Dự án Hệ thống cấp nước Thành phố Đà Nẵng giai đoạn I, công suất 120.000m3/ngày đêm

29/05/2014 3:22:08 CH

Cung cấp và lắp đặt tuyến ống DN700-DN1200; Lắp đặt công nghệ Nhà máy nước Cầu Đỏ, công suất 120.000m3/ngày đêm

Dự án nâng công suất các Nhà máy nước Cáo Đỉnh và Nam Dư lên 60.000m3/ngày đêm

Dự án nâng công suất các Nhà máy nước Cáo Đỉnh và Nam Dư lên 60.000m3/ngày đêm

29/05/2014 3:06:36 CH

Khoan giếng; XD và lắp đặt công nghệ trạm bơm giếng; Tuyến ống nước thô; Xây mới và cải tạo các hạng mục trong Nhà máy nâng công suất lên 60.00m3/ngày đêm

Dự án ADB-II

Dự án ADB-II

22/01/2014 10:17:41 SA

Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công các gói thầu gồm B/00/ICB/CW2A, 01/UT/SP1B cho 03 Nhà máy nước Vinh, Ninh Bình, Tuyên Quang công suất 40.000m3/ngày đêm

Dự án Nhà máy nước Thiện Tân, công suất 100.000m3/ngày đêm

Dự án Nhà máy nước Thiện Tân, công suất 100.000m3/ngày đêm

22/01/2014 9:37:21 SA

Thi công lắp đặt tuyến ống kỹ thuật và cấp nước thuộc Dự án Nhà máy nước Thiện Tân, công suất 100.000m3/ngày đêm

Dự án ADB-I

Dự án ADB-I

22/01/2014 9:28:04 SA

Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công các gói thầu gồm A/97/ICB/SP3, B/98/ICB/SP4C, A/98/ICB/SP5B, B/98/LCB/TH4C, 1110/CTXDCTN/BQL/SP1B thuộc dự án ADB-I

Liên kết website