Dự án thứ 3 Cấp nước và Vệ sinh các thị xã, thị trấn - Tiểu dự án Kiên Giang

Tên dự án:         Hợp đồng số B/05/ICB/KG4: Cung cấp vật tư, xây dựng và nâng cấp các công trình cấp nước chính
                            thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
                            thuộc Dự án thứ 3 Cấp nước và vệ sinh cho các thị xã, thị trấn ADB3-1880 VIE (SF)
 
Quy mô:             Cung cấp vật tư, thiết bị; Xây dựng nhà máy xử lý nước và lắp đặt tuyến ống truyền dẫn
                           Công tác xây dựng và cung cấp vật tư nhằm tăng công suất hệ thống từ 14.000m3/ngày đêm
                           tới  34.000m3/ngày đêm
                          
Giá trị:              82,1 tỷ VNĐ (tương đương: 4,1 triệu USD)
 
Chủ đầu tư:      Ban quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Kiên Giang
 
Vai trò:              Nhà thầu phụ
 
Thời gian:         2006- 2008

Liên kết website