Hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen công suất 50.000m3/ngày đêm

Tên dự án:        Hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen, giai đoạn I công suất 50.000m3/ngày đêm
 
Quy mô:            Thi công lắp đặt tuyến ống truyền dẫn nước thô DN1200
                           Xây dựng, lắp đặt, vận hành chạy thử Nhà máy nước Hồ Đá Đen công suất 50.000m3/ngày đêm
                          
Giá trị:              53,9 tỷ VNĐ (tương đương: 2,4 triệu USD)
 
Chủ đầu tư:      Công ty Cấp nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Vai trò:              Nhà thầu chính
 
Thời gian:         2005- 2006

Liên kết website