Dự án Hệ thống cấp nước Thành phố Đà Nẵng giai đoạn I, công suất 120.000m3/ngày đêm

Tên dự án:        Hệ thống cấp nước thành phố Đà Nẵng, giai đoạn I công suất 120.000m3/ngày đêm
 
Quy mô:            Cung cấp và lắp đặt tuyến ống truyền dẫn nước thô và nước sạch DN700 - DN1200 với chiều dài 7km
                          Lắp đặt công nghệ, cơ điện Nhà máy nước Cầu Đỏ công suất 120.000m3/ngày đêm
                          
Giá trị:              218,9 tỷ VNĐ (tương đương: 10,9 triệu USD)
 
Chủ đầu tư:      Ban quản lý Dự án Cấp nước TP. Đà Nẵng
 
Vai trò:              Nhà thầu chính
 
Thời gian:         2003- 2005

Liên kết website