Dự án nâng công suất các Nhà máy nước Cáo Đỉnh và Nam Dư lên 60.000m3/ngày đêm

Tên dự án:         Dự án nâng công suất các Nhà máy nước Cáo Đỉnh và Nam Dư lên 60.000m3/ngày đêm
 
Quy mô:            Khoan  giếng; XD và LĐ công nghệ trạm bơm giếng
                          Thi công và lắp đặt tuyến ống nước thô và phụ tùng van trên tuyến
                          XD bể chứa 6000m3 bê tông cốt thép toàn khối; XD cụm lắng lọc tiếp xúc 30.000m3/ngày
                         Gia công lắp đặt tháp làm thoáng; Điện chiếu sáng, động lực, điều khiển tự động trong bãi giếng và nhà máy...
 
Giá trị:              128.666.608.302 VNĐ (tương đương: 8.175.018 USD)
 
Chủ đầu tư:      Công ty Nước sạch Hà Nội
 
Vai trò:              Nhà thầu chính
 
Thời gian:         2004- 2006

Liên kết website