CÔNG TY CON

CÔNG TY CON

18/12/2013 2:27:24 CH

Tổng Công ty VIWASEEN hiện có 16 Công ty con là các Công ty cổ phần do Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cấp thoát nước, ....

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

18/12/2013 2:25:25 CH

Tổng công ty VIWASEEN đã và đang hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước thành lập 08 công ty Liên danh, liên kết hoạt động trên nhiều lĩnh vực

CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC

CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC

18/12/2013 2:24:20 CH

Tổng công ty VIWASEEN hiện có 07 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Liên kết website