Lĩnh vực hoạt động

THI CÔNG XÂY LẮP

 • Các công trình xây dựng cấp thoát nước, môi trường và hạ tầng kỹ thuật
 • Khoan khai thác nước ngầm, xử lý nền móng công trình
 • Các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện
 • Các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Hệ thống điện, trạm biến áp, …

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 • Nhà máy nước, nhà máy xử lý nước thải, xử lý rác thải
 • Khu đô thị, khu công nghiệp
 • Nhà ở, văn phòng cho thuê
 • Sản xuất năng lượng (thủy điện, phong điện,…)

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

 • Sản xuất, kinh doanh nước sạch
 • Sản xuất ống bê tông và cấu kiện xây dựng
 • Sản xuất ống gang và phụ kiện ngành cấp thoát nước
 • Sản xuất và lắp ráp các thiết bị điện công nghiệp

TƯ VẤN, KHẢO SÁT, THIẾT KẾ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Khảo sát địa chất thủy văn, địa chất công trình
 • Lập quy hoạch cấp thoát nước liên vùng, đô thị vệ tinh, khu công nghiệp
 • Lập dự án đầu tư xây dựng
 • Tư vấn, thiết kế kỹ thuật, giám sát các công trình cấp thoát nước, xây dựng dân dụng, công nghiệp.
 • Nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học phục vụ ngành nước

KINH DOANH, XUẤT NHẬP KHẨU, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

 • Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị
 • Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành cấp thoát nước
 • Xuất khẩu lao động, chuyên gia, tu nghiệp sinh ra nước ngoài
 • Du lịch lữ hành
 

Liên kết website