Hệ thống cấp nước thô cho Khu kinh tế Đình Vũ – TP. Hải Phòng

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cũng như hệ thống cung cấp nước thô phục vụ sản xuất cho khu kinh tế Đình Vũ, TP. Hải Phòng, Tổng Công ty VIWASEEN đã được Uỷ ban Nhân dân TP. Hải Phòng chấp thuận thực hiện dự án đầu tư cấp nước thô cho khu kinh tế Đình Vũ, TP. Hải Phòng, công suất 45,000 m3/ngày đêm.

Khu kinh tế Đình Vũ là tổ hợp khu công nghiệp, cảng biển kinh tế lớn của Hải Phòng cũng như Việt Nam hiện nay góp phần quan trọng việc phát triển kinh tế của thành phố Hà Phòng nói riêng và các tỉnh, thành nằm trong hành lang phát triển kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng nói chung.

Dự án được đầu tư theo hình thức BOO (Xây dựng - Vận hành - Sở hữu), được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 với công suất 20,000 m3/ngày đêm; giai đoạn 2 với công suất 45,000. Tổng số vốn đầu tư cho cả hai giai đoạn là 200 tỷ VNĐ

Dự án được khởi công vào tháng 03 năm 2008, hoàn thành công tác xây dựng và đưa vào sử dụng giai đoạn I cuối năm 2008. Ngày 25/09/2008 dự án đã chính thức cấp nước thô tạm cho Nhà máy DAP Hải Phòng với công suất ban đầu 2000 m3/ngày đêm

Liên kết website