Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thuỷ điện Nậm La

Tiếp theo Quyết định số 21116/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép Tổng Công ty VIWASEEN lập quy hoạch chi tiết công trình "Nhà máy thủy điện Nậm La" huyện Mường La, tỉnh Sơn La, ngày 12/4/2007 UBND tỉnh Sơn La đã ra Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc giao cho Tổng Công ty VIWASEEN là chủ đầu tư lập dự án Nhà máy thủy điện Nậm La, tỉnh Sơn La, công suất 32MW

Vào ngày 7/5/2007, tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản số 2215/CV-EVN-KH gửi Tổng công ty về việc chấp thuận mua điện của dự án thuỷ điện Nậm La.

Dự án Nhà máy thủy điện Nậm La thuộc nhóm dự án thủy điện có quy mô vừa và nhỏ, đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 244/QĐ-UB ngày 23/1/2007 với tổng công suất phát điện 321MW, được đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh).

Vị trí xây dựng nhà máy được đặt trên suối Nậm la thuộc địa phận thị xã Sơn La và huyện Mường La, tỉnh Sơn La với công suất lắp máy thiết kế là 32MW bao gồm 3 tổ máy kiểu tua bin Penol trục ngang, sản lượng điện sản xuất hàng năm đạt 127,5 triệu KW. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến là 578,9 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức BOO (Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh).

Tổng Công ty VIWASEEN dự kiến sẽ khởi công xây dựng công trình trong Quý III năm 2007 và kết thúc công tác đầu tư xây dựng, đưa công trình vào kinh doanh khai thác vào năm 2009.

Liên kết website