Báo cáo tài chính Bán niên năm 2019 đã được kiểm toán soát xét

Báo cáo tài chính Bán niên năm 2019 đã được kiểm toán soát xét

31/08/2019 6:46:28 CH

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Bán niên năm 2019 đã được kiểm toán soát xét

CBTT ông Nguyễn Đức Hùng PTGĐ nghỉ hưu từ 01/9/2019

CBTT ông Nguyễn Đức Hùng PTGĐ nghỉ hưu từ 01/9/2019

31/08/2019 6:45:41 CH

Thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

04/07/2019 3:38:29 CH

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt được lựa chọn là đơn vị soát xét, kiểm toán BCTC năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

21/06/2019 5:09:39 CH

Ngày 21/6/2019, tại Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công. Tổng công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua

Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

18/06/2019 9:24:10 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính gửi thông tin ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

10/06/2019 1:43:54 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2019

Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2019

03/05/2019 5:07:16 CH

Ngày 19/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 210/CV-ĐKKD chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

12/04/2019 3:06:43 CH

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP xin gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2024

CBTT về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019

CBTT về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019

12/04/2019 3:05:25 CH

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP xin gửi tới Quý Cổ đông công văn về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2024

Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường

27/03/2019 3:46:32 CH

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP công bố thông tin bất thường

Liên kết website