Thông báo kết quả đấu giá cổ phần VIWASEEN lần đầu ra công chúng

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) được tổ chức vào ngày 05/03/2014 như sau:

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 22.480.500 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần

- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 946.100 cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 193 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 945.600 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 15.000 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 15.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân: 10.202 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 193 NĐT
Trong đó:
        + Tổ chức: 2 NĐT
        + Cá nhân: 191 NĐT

- Tổng số lượng cổ phần bán được:            945.600 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần bán được:                 9.647.260.000 đồng

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 06/03/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/03/2014

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 07/03/2014 đến ngày 12/03/2014

Liên kết website