Công ty VIWASEEN.12 tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014 - 2018 và Hội nghị người lao động năm 2014

Ngày 04/4/2014 tại Nha Trang, Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 12 (VIWASEEN.12) đã tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014 - 2018 và Hội nghị người lao động năm 2014. Ông Thiều Quang Quyến - Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội.
 
 

Đại hội đã nghe báo cáo và thông qua các nội dung về kết quả SXKD, báo cáo tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận; báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ..... Theo đó, năm 2013, giá trị SXKD đạt 127,845 tỷ đồng đạt 116% so kế hoạch năm, doanh thu đạt 124,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động trong công ty  đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng và trả cổ tức là 10% năm. 

Nhiệm kỳ 2014- 2018, Công ty xây dựng mục tiêu tăng trưởng 10%/năm. Cụ thể, năm 2014, Công ty tập trung các giải pháp nâng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng; hoàn thành và đưa vào bàn giao các gói thầu QN.13B - Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn giai đoạn II; gói thầu NT1.4 - Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang; các gói thầu thuộc Dự án cấp nước Trà Vinh; tập trung tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư xây dựng phương án hợp tác thực hiện dự án tại khu đất 7.000m2 tại TP. Nha Trang; 

 
 
Đại hội cũng đã thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018. Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Bá Quý được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018.
 
 
Chiều cùng ngày, Công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động, người lao động năm 2014. Hội nghị đã được nghe các báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD của công ty năm 2014; báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động năm 2012 và báo cáo của BCH Công  đoàn công ty  về kết quả thực hiện chức năng và nhiệm vụ  của Công đoàn trong năm 2013, tình hình thực hiên thỏa ước lao động tập thể, công khai việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, đồng thời tổng hợp các ý kiến của người lao động trong công ty,  hội nghị đã thảo luận sôi nổi dân chủ với ý thức trách nhiệm cao vì mục tiêu phát triển của Công ty, vì lợi ích của các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động

Liên kết website