Công ty WASECO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Ngày 25/4/2014 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Ông Lê Khả Mạnh - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và đông đảo các cổ đông của Công ty.
 
 
Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất cao thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2013 và kế hoạch 2014 của Giám đốc; Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2013 của Ban Kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, ...
 
Theo đó, kết quả SXKD và ĐTPT năm 2013 đạt kết quả cao với một số chỉ tiêu chính: tổng doanh thu đạt 305,3 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 5,59 tỷ đồng, chia cổ tức 2.5%/ năm. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD-ĐTPT năm 2014 với các chỉ tiêu: tổng doanh thu là 325 tỷ đồng, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 15 tỷ đồng, cổ tức là 6%/năm.
 
Phát biểu tại Đại hội, ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng nỗ lực của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ, CNV, người lao động Công ty WASECO trong năm 2013. Kết quả đạt được của Công ty WASECO đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của toàn Tổng công ty. Chủ tịch HĐTV Tổng công ty lưu ý HĐQT, Ban điều hành Công ty WASECO một số nội dung để hoàn thành kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2014 như: Chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện tốt thi công xây lắp, thu hồi vốn tại các công trình, trong đó, đặc biệt quan tâm tập trung công tác chỉ đạo điều hành tại các hạng mục do Tổng Công ty giao thầu tại Dự án Cấp nước Nam Thủ Dầu Một, Bình Dương; cân đối nguồn lực, rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty; có giải pháp hợp tác, thực hiện chuyển nhượng để huy động nguồn vốn tập trung có hoạt động SXKD. Trong đó, tập trung thực hiện phương án điều chỉnh và triển khai dự án Waseco Plaza, thu hồi vốn đầu tư; làm việc với đối tác Tổng công ty HUD về phương thức hợp tác, chia sẻ trong khai thác mặt bằng; tháo gỡ các thủ tục pháp lý thu hồi vốn đã đầu tư đối với dự án Đông Hưng Thuận và Thanh Đa Riverview

 

Liên kết website