Công ty Waseco tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Sáng ngày 11/9/2015 tại số 10, Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp Thoát Nước (WASECO) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015. Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VIWASEEN dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các cán bộ quản lý Công ty cùng 51 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 10.293.018 cổ phần, chiếm 77,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thông qua các nội dung sau:

- Nhất trí thông qua việc chuyển nhượng 5% vốn góp còn lại và làm thủ tục chuyển nhượng dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO tại số 10 Phổ quang, Phường 2, Quận Tân Bình TPHCM từ Công ty WASECO cho Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Tiêu và ông Nguyễn Tất Thắng.

- Chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 06/8/2015: Ông Nguyễn Duy Hùng, sinh năm 1977, kỹ sư xây dựng, thạc sỹ kinh doanh và quản lý – Tổng giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/8/2015.

- Bầu bổ sung ông Trần Tiến Dũng, sinh năm 1958, Thạc kỹ kiến trúc, kiến trúc sư, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty VIWASEEN là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty WASECO giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại đại hội.

(Theo waseco.com.vn)

Liên kết website