Đại hội Đảng bộ Công ty VIWASEEN.2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 28/5/2015 tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước (VIWASEEN.2) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đồng chí Lê Khả Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty VIWASEEN lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Liên kết website