Đại hội Đảng bộ Công ty VIWASEEN3 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 28/5/2015 tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Cổ phần VIWASEEN.3 đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty VIWASEEN. Tham dự Đại hội có đầy đủ 32 đảng viên của Đảng bộ Công ty.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty VIWASEEN lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

heo Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, Đảng bộ Công ty VIWASEEN.12 đã tập trung chỉ đạo lãnh đạo công tác SXKD đạt và vượt kế hoạch, cổ tức luôn ổn định 10%/năm; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, Đảng bộ Công ty liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty VIWASEEN3 đặt mục tiêu lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ SXKD với mức tăng trưởng trên 10%/năm; đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển; đảm bảo cổ tức và thu nhập cho CB CNV; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; kết nạp mới từ 12-15 đảng viên.

Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hữu Hành được Đại hội tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng bộ.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty gồm        đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Liên kết website