Đại hội Đảng bộ Công ty VIWASEEN3 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ Công ty VIWASEEN3 nhiệm kỳ 2015 - 2020

08/07/2015 10:07:05 SA

Ngày 28/5/2015 tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Cổ phần VIWASEEN.3 đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Đại hội Đảng bộ Công ty VIWASEEN.2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ Công ty VIWASEEN.2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

08/06/2015 3:53:50 CH

Ngày 28/5/2015 tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước (VIWASEEN.2) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Đại hội Đảng bộ Công ty VIWASEEN.12 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ Công ty VIWASEEN.12 nhiệm kỳ 2015 - 2020

20/05/2015 4:33:42 CH

Ngày 16/5/2015 tại Nha Trang, Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 12 (VIWASEEN.12) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Công ty WASECO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty WASECO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

08/05/2015 8:35:54 SA

Ngày ngày 24/4/2015, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự Đại hội có 51 cổ đông và đại diện cổ đông - người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.788.702 cổ phần, chiếm 89,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIWASEEN3 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

VIWASEEN3 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

14/04/2015 5:03:38 CH

Ngày 08/04/2015, tại Hội trường Công ty cổ phần VIWASEEN3 đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được uỷ quyền tương đương 1.775.794 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,8% tổng số cổ phần Công ty.

Đại hội Chi bộ Công ty CP VIWASEEN6 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Chi bộ Công ty CP VIWASEEN6 nhiệm kỳ 2015 - 2020

27/03/2015 2:55:46 CH

Ngày 26 và 27/3/2015 tại Hà Nội, Chi bộ Công ty Cổ phần VIWASEEN6 đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công ty CP WASECO tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Công ty CP WASECO tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

25/11/2014 1:50:57 CH

Ngày 22/11/2014, tại Hội trường Tòa nhà WASECO, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức phiên họp bất thường năm 2014 thông qua việc chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc Dự án "Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO PLAZA"

Công ty WASECO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Công ty WASECO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

13/05/2014 5:37:13 CH

Ngày 25/4/2014 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Ông Lê Khả Mạnh - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội.

Công ty CP Trường An - VIWASEEN tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014 - 2018

Công ty CP Trường An - VIWASEEN tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014 - 2018

13/05/2014 3:35:52 CH

Ngày 19/4/2014 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường An - VIWASEEN đã tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014 - 2018. Ông Lê Khả Mạnh - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên Công ty VIWASEEN.2 năm 2014

ĐHĐCĐ thường niên Công ty VIWASEEN.2 năm 2014

13/05/2014 2:15:06 CH

Ngày 18/4/2014 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước (VIWASEEN.2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội.

Liên kết website