Thông báo Đại hội Cổ đông Công ty CP VIWASEEN.14

Thông báo Đại hội Cổ đông Công ty CP VIWASEEN.14

22/11/2013 9:38:34 CH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước (VIWASEEN.14) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty CP VIWASEEN.12 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và Hội nghị người lao động năm 2013

Công ty CP VIWASEEN.12 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và Hội nghị người lao động năm 2013

22/11/2013 9:36:37 CH

Ngày 10/4/2012 tại Nha Trang, Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 12 (VIWASEEN.12) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và Hội nghị người lao động năm 2013. Tham dự Đại hội, đại diện của Tổng Công ty VIWASEEN có ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Thiều Quang Quyến - Thành viên HĐTV Tổng công ty; ông Vương Công Nu - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; và sự có mặt của đông đảo các cổ đông của Công ty.

Liên kết website